Plusscouts zijn mensen boven de 18 jaar die graag verbonden blijven aan de scouting vereniging. De plusscouts bestaan voornamelijk uit leiding, bestuursleden, oud leiding en leden die niet willen doorgroeien naar leiding maar wel betrokken willen blijven bij de verenging.  De plusscouts komen eens per maand bij elkaar.

 

Net zoals bij de Explorers kunnen de Plusscouts zelf bepalen welke activiteiten ze willen gaan doen. Tijdens het maken van het programmarooster wat bij één keer per half jaar  gedaan wordt, wordt de agenda van de Plusscouts voor de komende tijd vastgesteld.

Het programma zal voornamelijk bestaan uit gezellige “activiteiten” om de leden onderling te binden, maar ook zullen de Plusscouts ondersteuning bieden bij groepsactiviteiten.  En Klusjes die gedaan moeten worden.

Hieronder zijn per activiteitensoort enkele voorbeelden gegeven:
“Gezellige” activiteiten
Filmnacht, stadstoer Amsterdam, bowlen, Gourmetavond, dagje weg, stranddag, OV-hike, Carnaval vieren, Sinterklaasavond, Kerstactiviteit, nieuwjaarsreceptie, bezoek bioscoop, leidingavondjes.

Ondersteuning groepsactiviteiten
Organiseren van het overvliegprogramma, reünie organiseren, leidingavondjes organiseren, kerstdiner organiseren, leidinguitje, ondersteuning acties groep, kookstaf zijn op kampen, coördineren feestweekend groep, onderhoud gebouw, onderhoud materiaal.
Vanzelfsprekend is dat er een juiste combinatie zal moeten worden gevonden van de bovenstaande soorten activiteiten. Tevens zijn de plusscouts oproepbaar mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning.