Een veilige omgeving voor zowel jeugd- als vrijwilligers en een prettig samenwerkingsklimaat vinden we bij Scouting Sint Joris Breda ontzettend belangrijk. Om hier samen aan te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt Hierbij hebben we ons laten inspireren door Scouting Nederland. Zij bieden onder meer een stappenplan waarmee je het onderwerp sociale veiligheid binnen je Scoutinggroep bespreekbaar kunt maken en kunt zorgen voor een veiligere (speel)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project 'In veilige handen', dat Scouting samen met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV uitvoert. Klik hier om dit stappenplan te bekijken.

 

 Op dit moment is Scouting Sint Joris samen met Breda Actief aan het kijken welke stappen wij kunnen ondernemen om onze vereniging nog social veiliger te maken. Breda Actief geeft advies en denkt mee met vrijwilligersorganisaties. 

 Concreet hanteert Scouting Sint Joris Breda onder meer de volgende maatregelen:

 - Alle nieuwe leidinggevenden en bestuursleden moeten door de groepsraad, het hoogst beslissende orgaan van de vereniging, worden goedgekeurd en aangesteld.

- Alle leidinggevenden en bestuursleden van onze vereniging moeten een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overhandigen. Elke vijf jaar wordt een nieuwe VOG aangevraagd.

 - Alle kaderleden (vrijwilligers) dienen zich te houden aan de landelijke gedragscode, die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen. Alle kaderleden hebben de gedragscode ondertekend.

- Sociale veiligeid is een onderwerp dat wij structureel op de agenda hebben staan tijdens bestuursvergaderingen onze vergaderingen.

- We zijn op dit moment op zoek naar een interne vertrouwenspersoon voor onze vereniging. 

 

Met behulp van deze maatregelen, maar ook door het bespreekbaar maken van (on)gewenste omgangsvormen, doen wij er alles aan om onze leden een veilige omgeving te kunnen bieden.