Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Hoi ik ben Marko Verhees sinds een jaartje ben ik leiding bij de scouts van het oooo zo leuke sint Joris. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn vrouw en twee dochters in de Belcrum. In het dagelijks leven ben ik conciërge bij het florijn college. Sinds kort ben ik ook een van de vertrouwenspersonen binnen onze scouting. Dus als je ergens me zit, maakt niet uit of het een groot of klein dingetje is, kun je altijd met mij komen praten onder het genot van een bakje koffie of een glaasje fris. Ik ben op vrijdag avond in het drakennest te vinden al de scouts er ook zijn en op zaterdag middag als ik mijn dochtertje op weg breng en op haal bij de bevers. Ik maak graag tijd voor jullie. 

Met vriendelijke scouting groet Marko

 

 

Hallo iedereen. Ik ben Tim Griemelijkhuijsen, 25 jaar, en sinds 2013 
betrokken bij Scouting Sint Joris in Breda. In eerste instantie als 
beverleiding, maar nu al een aantal jaar met plezier scoutsleiding. In 
het dagelijks leven naast scouting werk ik bij een buitenschoolse opvang 
in de natuur, wat erg mooi aansluit bij scouting. Verder ben ik 
accordeonist in een partyfolkband, wat een heerlijke ontspanning is. 
Sinds kort ben ik bij Sint Joris ook aan de slag als vertrouwenspersoon. 
Ik vind het veilig dat er binnen Sint Joris een veilig klimaat heerst, 
waar zaken vertrouwelijk besproken kunnen worden. Soms lukt dit niet met 
de normale contactpersonen en dan kan een vertrouwenspersoon een 
uitkomst zijn. Iemand die wat verder van de situatie afstaat en wilt 
luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Iedereen kan bij mij 
aankloppen, van kind tot ouder tot leiding. Dus of je nu een probleem 
hebt of je hart even in vertrouwen moet luchten, wees welkom.