Beleid

Het motto van Scouting is ‘Laat je uitdagen’. Dat vraagt om een veilige omgeving waarin onze jeugdleden en vrijwilligers hun eigen uitdagingen vorm kunnen geven. Daarom heeft Scouting Sint Joris verschillende afspraken en regels vastgelegd, die samen ons beleid vormen.


Huishoudelijk reglement
De belangrijkste afspraken om onze groep goed te laten functioneren, liggen vast in ons Huishoudelijk Reglement


Vrijwilligersbeleid
Als groep hebben we steeds aandacht voor het vinden, binden, boeien en (laten) groeien van onze vrijwilligers. Zo zorgen we voor gemotiveerde vrijwilligers die zich optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen, en zich gewaardeerd voelen. Hoe wij dat doen, leest u in ons vrijwilligersbeleid.


AVG / Privacy
Om goed samen te kunnen werken, hebben we van alle leden en vrijwilligers persoonlijke gegevens nodig. Natuurlijk bewaren we die zo veilig mogelijk. Daarom hebben we regels afgesproken over privacy. Die liggen vast in ons privacybeleid.


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken rondom scouting gaan, zoals financiële problemen, waardoor een lid niet kan deelnemen aan een kamp. Onze vertrouwenspersonen zijn Amber Bisschop en Thijs.


Sociale veiligheid
Een veilige omgeving voor jeugdleden en vrijwilligers vinden we ontzettend belangrijk. Om hier samen aan te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Die zijn gebaseerd op het stappenplan van Scouting Nederland, dat zij samen uitvoeren met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV. 
Op dit moment kijken we samen met Breda Actief welke stappen wij kunnen zetten om onze vereniging nog sociaal veiliger te maken. Breda Actief geeft advies en denkt mee met vrijwilligersorganisaties.  

Concreet hebben wij onder meer deze maatregelen genomen:

 

  • Alle nieuwe leidinggevenden en bestuursleden moeten worden goedgekeurd en aangesteld door de groepsraad, het hoogste beslissende orgaan van de vereniging.

  • Alle nieuwe leidinggevenden volgen een instroomprocedure met een kennismakingsgesprek. Is een nieuwe leidinggevende eerder lid geweest van een andere scoutinggroep, dan doen wij daar navraag (zie ook ons vrijwilligersbeleid).

  • Alle leidinggevenden en bestuursleden van onze vereniging moeten een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overhandigen. Elke vijf jaar wordt een nieuwe VOG aangevraagd. 

  • Alle kaderleden (vrijwilligers) houden zich aan de landelijke gedragscode, die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen. Alle kaderleden hebben de gedragscode ondertekend. 

  • Alle leidinggevenden hebben voortgangsgesprekken met leden van het bestuur, individueel en met hun leidingteam.

  • Sociale veiligeid is een onderwerp dat wij structureel op de agenda hebben staan tijdens onze vergaderingen.
     

Door deze maatregelen en het bespreekbaar maken van (on)gewenste omgangsvormen doen wij er alles aan om onze leden een veilige omgeving te bieden.