Inschrijven/Uitschrijven

Bij Scouting mag iedereen drie keer gratis komen kijken. Gewoon, om zeker te weten dat het echt wel zo leuk is als wij zeggen. Je kunt je kind aanmelden om bij onze groep mee te kijken via info@scoutingsintjoris.nl.


Wil je kind daarna lid worden van onze groep? Dan krijg je van de leiding een inschrijfformulier mee. Je kunt het ingevulde formulier ook weer bij de leiding inleveren. Zij geven het door aan de ledenadministratie, die de rest in orde maakt.


Ook een eventuele uitschrijving kun je doorgeven via info@scoutingsintjoris.nl.

Contributie lidmaatschap

U betaalt per kwartaal via een incassomachtiging. Hiervoor  ontvangt u een formulier: de doorlopende machtiging SEPA. Hoeveel contributie u betaalt, hangt af van de speltak. Dit kunt u zien onder het kopje speltakken.

Privacy

Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om. We slaan deze op in Scouts Online, het administratieve pakket van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy Statement van Scouting Nederland. Via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) kunt u altijd uw eigen gegevens bekijken en aanpassen.

Opzegging

Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan stuurt u minimaal één maand voor het einde van het kwartaal een e-mail aan onze ledenadministratie (info@scoutingsintjoris.nl). U ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging. Wij stoppen de incassomachtiging dan ook meteen.