Klachten


Bent u niet tevreden over onze vereniging en komt u er met een goed gesprek niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Hoe dat werkt, leest u in onze klachtenregeling.

© 2019 door Thijs Wijnen, David Bot & Menno van der Krift